AIKIDO


Aikido är en relativt ny form av budo.

Den grundades på 1900-talet av Morihei Ueshiba - Osensei.

Trots att aikido är en modern kampkonst har man kvar många ceremonier och traditioner från de gamla japanska kampkonster varifrån aikidon härstammar.


Aikidons tekniker ska kännetecknas av oändlig följsamhet, att milt leda den anfallande kraften förbi sitt mål till ett harmlöst slut, där ingen tagit skada.


De ska genomföras i en anda av fridsamhet, som om en strid aldrig ägde rum, och skydda såväl den anfallne som den anfallande från skador. Om det i en strid finns en vinnare, finns där i själva verket två förlorare enligt aikidon.OSENSEI


Aikidons grundare, Morihei Ueshiba, föddes den 14 december 1883.

För sin hälsas skull började han tidigt träna en mängd olika kampkonster.

Den intensiva träningen gjorde Morihei överlägsen i kamp.

Han kände då att det inte fanns någon mening i att vinna den ena kampen efter den andra när det i själva verket var striden i sig själv som han ville komma ifrån.


Våren 1925, då Morihei var 41 år, kom en vändpunkt i hans utövande av kampkonst då han i en duell med en sjöofficer klarade sig enbart genom att flytta sig ur vägen för angriparens attacker.


På 60-talet hade Morihei utvecklat sin aikido långt bortom vad vi skulle kalla naturligt. Teknikerna påbörjades i samma ögonblick som angreppet blev en idé i angriparens tankar.

Han gjorde inte längre teknikerna med angriparens kropp, utan med dennes intention.


SHOJI NISHIO SENSEI


Den aikido vi tränar i Falun är den som lärdes ut av Shoji Nishio Sensei och sedermera hans elever.

Nishio sensei hade 8 dan aikido, och bl.a. även 7 dan iaido, 6 dan karate och 5 dan judo.

Han började i sin ungdom att träna judo och karate, men gick snart över till aikido efter att ha blivit rekommenderad av sin karatelärare.

Nishio Sensei kom till Sverige första gången 1984, och besökte Sverige regelbundet fram till 1998.

Nuförtiden besöker hans elever läger runt om i Europa för att lära ut Nishios syn på aikido, som är inriktad på effektivitet och betoning på sambandet mellan handledstekniker och svärdstekniker.


ICHIRO SHISHIYA SENSEI


Ichiro Shishiya Sensei började träna aikido

när han var 15 år.

Han började direkt träna för Nishio Sensei.

Man ser honom ofta som uke åt Nishio Sensei på hans instruktionsfilmer och i hans bok.

Shishiya Sensei lägger stor vikt vid balansbrytningarna och vill påvisa att aikidoteknikerna ska bygga på rörelse och harmoni istället för smärta.

Shishiya Sensei besöker Sverige två gånger om året och instruerar sin Aikido.

Vi besöker dessa läger regelbundet.MEISEIKAI


Mei Föreställer månen och solen.

Vid gryningen kan månen och solen ses samtidigt och det blir ljusare och ljusare.


Sei Föreställer vatten och färgen blått. Betyder blått klart vatten så att man kan se djupt.


Kai Betyder klubb.


Betydelsen av Meiseikai är:
Genom att studera på djupet så får man alltmer klarhet.